Ucieczka z więzienia - escape roomy w Toruniu

Scenariusz ucieczki z więzienia to solidny pretendent do miana najpopularniejszego gatunku escape roomów. Który praworządny obywatel nie chciałby spróbować swoich sił i podjąć próby ucieczki? Tutaj chodzi przede wszystkim o pracę zespołową i komunikację. Najlepszy wybór do budowania więzi i lepszego poznania się.


We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.