Gra pokój escape Sekretny Gabinet Zegarmistrza

Firma: Trap Away

Kontakt:

Targowa 10 35-064 Rzeszów ()

660-879-394

Command + EnterZnaleziono literówkę? Wybierz tekst i naciśnij Ctrl+Enter.

W tej samej lokalizacji

Opis:

Początek XX wieku, Florencja. Znakomity zegarmistrz jest bliski ukończenia dzieła swojego życia – wiecznego zegara. Plotka szybko roznosi się po Europie, ale trafia nie tylko do innych mistrzów fachu, możnych i pospólstwa, lecz także rzezimieszków, chcących wzbogacić się, wykradając bezcenny projekt.

We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.